Bir Sayfa Seçin

2022 Küresel Riskler Raporuna Kısa Bir Bakış

17. edisyonu yayınlanan küresel riskler raporunun ilk iki bölümünü inceledik. Küresel Riskler Raporu, Dünya Ekonomik Forumu tarafından forumun İsviçre Davos’daki yıllık toplantısı öncesinde yayınlanan yıllık bir çalışmadır. Bu rapor Küresel Risk Ağı’nın...