Bir Sayfa Seçin

Ortak Fanzin – Moda ve Aktivizm sayısını okumak için buraya tıklayınız.

Küresel düşünen, lokal hareket eden

Trtex.org, sürdürülebilir ve döngüsel moda ile ilgili projeler üreten, eğitimler düzenleyen, tekstil sektöründeki üreticileri, profesyonelleri ve genç nesilleri farkındalık ve pozitif etki yaratma amacıyla bir araya getiren girişimdir.

Türkiye Tekstil Araştırmaları Organizasyonu

YAŞADIĞIMIZ GEZEGENİ ÖNEMSİYORUZ

Dünyamız birden çok problemle karşı karşıya. Zamanımızın kısıtlı olduğunun bilincindeyiz. Yereli ve teknolojik gelişmeleri teşvik ederken, sürdürülebilirlik alanında çalışırken, atıkları merak ederken çözümüne yardımcı olmayı en çok istediğimiz sorun iklim kriziydi. Biz harekete geçtik eğer sen de bizimle harekete geçmek istersen komünitemize dahil olup aktif görev alabilirsin.

ETKİ ALANIMIZ

Etki alanımız yalnızca lokal değil global düşünme şeklimizle doğru orantılı. Merak edip incelemeye başladığımız her konu farklı dillerden ve dünyanın farklı noktalarından tekstil sektörüne dokunabileceğimiz şekilde tasarlandı. Çalışmalarımızın sektör içinde ve sektörler arası işbirliklerine yol açabilecek kapsayıcılıkta olması hedeflendi.

BİZ KİMİZ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Misyon ve Vizyonumuz

Trtex.org olarak araştırmalarımızı şeffaf bir biçimde yürütürken sektördeki farklı disiplinlerle, şirketlerle, topluluklarla ve bireylerle işbirliği içinde olmayı ve ortak üretimi hedefliyoruz. Böylece bir çatı kurum olma görevini üstleniyoruz. Tekstile dair bilgi veya ürün üretenleri bir araya getirerek yaratıcı üretime ve çözümlere özgür bir alan yaratmayı amaçlıyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Hali hazırda üretenleri (ister ürün veya zanaat, ister bilgi) öğrenmek isteyenlerle doğru bağlantıları kurarak bir araya getirmek istiyoruz. Neden mi? Bilginin paylaştıkça çoğalacağını düşünüyoruz.

Dayanışma

Dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmeye ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmeye elbette inanıyoruz. Fakat bunu tek başımıza yapabileceğimize inanmıyoruz. İşbirliğinin ve dayanışmanın getireceği değişime inanıyoruz.

Eğitim

Üretirken, araştırma yaparken hatta merak ederken bile hem bir alana hem de öğreticiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu alanı yaratabilmenin verdiği destek ve güven ihtiyacını biliyoruz. Nasıl mı? Empati kurarak ve deneyimlerimizden yola çıkarak.

Sürdürülebİlİrlİk

Sürdürülebilirliğe bütüncül bir perspektifle yaklaşıyoruz. Modanın sürdürülebilir, etik ve adil koşullarda üretilmesine katkı sağlamak, yeşil yıkama yapmayan bir iletişimi paylaşmak ve değişime yol açmak en büyük hedefimiz.

Döngüsellİk

Döngüsel modayı her yönüyle ele almanın önemine inanıyoruz. Döngüselliğin farklı çerçevelerini göstermek amaçlarımızdan biri

Alanlar

Projelendirme Kategorilerimiz

Trtex.org bünyesinde gerçekleştireceğimiz projelerimizi 2 başlık altında planlıyoruz. Bu sayede farklı bakış açılarını, geçmiş ve geleceği birleştiriyoruz. Lokali destekliyor, ekosistemi korumaya yardımcı oluyoruz.

Rehber

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kapsayan projeler üretiyoruz. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

KOMÜNİTE

Disiplinler Arası Dayanışma

Komünitemizde yıllardır sektörde olan şirketler, lokal fayda için çalışan topluluklar ve belediyeler, alanında uzmanlaşmış üreticiler, yaratıcılığını yeteneğiyle birleştiren zanaatkarlar ve her şeyin nasıl geliştiğini merak eden öğrenmeye açık bireyler var. Sen de komünitemize dahil olarak bizimle tanışabilir, projelerde rol alabilir veya toplulukla birlikte öğrenebilirsin.

ÜRETİCİ

ÖĞRETİCİ

Zanaatkar

Partner

DESTEKÇİ

ÖĞRENCİ

Topluluğumuzun bir parçası olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz