Bir Sayfa Seçin

Tekstil ve moda sektöründe ürün, proses ve tedarik alanında sürdürülebilirlik konusu her geçen gün etkisini arttırarak varlığını sürdürüyor. Son senelerde yaşanan pek çok gelişme ise geleceğe yönelik umut verici unsurlar barındırıyor. Yakın zamanda Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu sürüdürülebilir ve döngüsel tekstil stratejileri açıklamaları tekstil ve moda ile ilgilenen herkesin gündeminde önemli bir yer aldı. Stratejide yer alan bilgileri ve öne çıkan detayları ilginize sunuyoruz. Stratejinin orjinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yayınlanan stratejinin içeriğinde öncelikli konu, ana tema olarak belirlenen sürüdürülebilir ürünler üretebilmek için eko tasarımın kullanılmasını oluşturuyor. Sebebi ise tasarım aşmasının çevresel etkiler üzerindeki etkisinin yüzde seksen olduğunun saptanmış olması, eko tasarımı kısaca açıklamak; çevresel unsurların ürün geliştirme sürecine entegre edilerek ekolojik ve ekonomik gereklilikler arasında bir denge oluşturulması olarak belirtebiliriz. Amaç ürün yaşam süresinde en az çevresel etki sağlayacak tasarım ve süreçleri gerçekleştirmek.

Yeni iş modelleri, üretim biçimleri ve uzun kullanım süresi olan kaliteli ürünler geliştirerek endüstrinin negatif etkilerinin azaltılmasının sağlanması bir diğer önemli başlık olarak açıklamada yer alıyor. Son kullanıcıya tekstil ürünleri konusunda doğru bilginin sunulması, yeşil aklamanın önüne geçilmesi ise uygulama ve ürünlerin geniş kitleler tarafından benimsenmesine olanak sağlayacağı belirtilmiş. Tekstilde döngüsel ekonomi ve dijital uygulamaların ise yeşil geçişin sağlanması için kullanılması planlanıyor. Döngüsel ekonomi alanında yapılacak çalışmaların arttırılması ve güçlendirilmesi adına Avrupa Döngüsel Ekonomi Çalışma Merkezi, kurum ve kişileri bir araya getirerek çözümleri arttırmayı hedefliyor. 

Dijital imkanlar ile oluşturulacak dijital ürün kimlikleri ile ürünlerin tüm üretim süreçleri takip edilebilir olması transparan ve bilgilendirici bir yapı sunacak. Özellikle büyük ölçekli giyim perakende firmalarının satılmayan ürünleri yok etmesinin önüne geçmek için ise transparanlığı sağlayacak uygulamalar getirilirken geri dönüşüm, tekrar kullanım gibi uygulamalar ile  atığa dönüşen ürünlerin sayısının azaltılması öngörülmüş.

Mikroplastikler ise bir diğer önemli başlık, tekstilde kullanılan elyafların %60’ ının polyester bazlı olduğu tahmin ediliyor. Bunun sonucu olarak gerek kullanım aşamasında gerekse ürün süresinin dolması halinde pek çok polyester bazlı ürün doğaya salınıyor. Çözüm olarak doğal elyafların arttırılması ve inovatif materyallerin oluşturulmasına hız kazandırılması sunulmuş. Ürün dayanıklılığı ve ürün hakkında yanında yenileme ve tamir bilgileri son kullanıcıya ürünle beraber paylaşılan bir bilgi olarak sunulması sağlanacak.

Kapasite üstü üretim ve tüketimin önüne geçmek adına hızlı modanın trendinin tekstilin dışına çıkarılması ve alternatif yeni bakış açılarının geliştirilmesi, bunun içinse şirketlerin önemli sorumluluklar yüklenmesinin gerekliliği önemle belirtiliyor. 

Tüm bu hedefleri gerçekleştirmek amacı ile Tekstil Ekosistemi için Geçiş Uygulamaları başlığı altında ekosistemin unsurların yukarıda belirtilen konuları detaylı olarak çalıştığı ortak yaratımın sağlandığı bir yapı öngörülüyor. Açıklamada belirtilen çalışmaların hızla işlerlik kazanması tekstil ekosisteminde iyileştici etkilerin oluşmasına önemli bir zemin hazırlayacak. Yeni bir sistem inşa etmek bir zorunluluk,, bu süreçte dönüşümü desteklemek üreticiden, markalara ve kullanıcılara uzanan geniş bir ağın tüm katılımcılarının katkılarını içeriyor.

Açıklamanın tamamına ilgili linkten ulaşılabilir.

https://ec.europa.eu/environment/publications/textiles-strategy_en