Bir Sayfa Seçin

Bu blog yazısına son zamanlarda en çok dikkatimi çeken haber başlıklarını listeleyerek başlamak istiyorum: “Asya’daki Fabrikalarda Cinayet, Taciz, Tecavüz: Modanın Gerçek Bedeli”,Kadın Giyim İşçilerine Yönelik Şiddet Pandemi Döneminde Arttı”Hindistan Giyim Endüstrisi Cinsiyet Eşitsizliğiyle Mücadele Ediyor ve Kadınları Güçlendirmek Üzere Çalışıyor” “Cinsiyet: Kadın İşçiler Hor Görülüyor” gibi başlıklar gördüklerimden yalnızca bir kaçı. Bugün moda endüstrisi için cinsiyet eşitliğinin önemine değerli kaynaklardan bilgilerle değinmek istiyorum.

Öncelikle haber başlıklarında sıklıkla 3. dünya ülkelerine yer verildiği bir gerçek, yine aynı şekilde sanayinin diğer kollarında, otomotiv, çimento gibi endüstrilerde istismara dair çok haber duymuyoruz. Hatta sektör içinde araştırma yaparken bile bu haberlere çok yer verilmediği fark ediyoruz. Halbuki belki sektörle ilgili belki de kadın olmanın verdiği bir güdüyle algıda seçicilikle bu haberleri açıp okuyan bir çok insandan biri olduğumu ve her yıl ne yazık ki binlercesini duyduğumuz bu haberlere dur demek içinse ses çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle moda sektöründe kadın çalışan olmakla ilgili blog yazıma başlıyorum. 

Fashion Revolution’ın yazısında belirttiği gibi hazır giyim endüstrisi, tarihsel olarak dünyadaki en kadın egemen endüstrilerden biridir ve öyle olmuştur. Bugün Çin’de hazır giyim işçilerinin %70’inden fazlası kadın, Bangladeş’te bu oran %85 ve Kamboçya’da %90 kadar yüksek. Bu kadınlar için gelişme, çalışma koşullarıyla yakından bağlantılıdır. Bu, makul bir ücret almak, onurlu koşullarda çalışmak ve temel iş güvencesine sahip olmakla ilgilidir. Bu, yoksulluktan kurtulmak, çocuklara eğitim sağlamak ve daha bağımsız hale gelmek ve bir birey olarak büyümekle ilgilidir.

Güney’deki çoğu hazır giyim işçisi içinse gerçek bunda çok uzaktır. Dünyanın en karlı şirketlerinden bazıları için üretim yapmalarına rağmen, korkunç koşullarda yoksulluk maaşıyla çalışıyorlar ve aşırı miktarda fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar. Bangladeş’te (dünyanın en büyük ikinci giysi ihracatçısı) hazır giyim işçileri için asgari ücret ayda 5,300 takadır (45£/62€) ve bu, bir işçiyi karşılamak için gereken 8,900 takadan (75£/104€) çok uzaktır. işçinin temel ihtiyaçları ve hatta yaşam geçimlik bir ücretinden bile çok uzaktadır. Birçok hazır giyim işçisi haftada 60 ila 140 saat fazla mesai yapıyor ve fazla mesai ücretinin ödenmemesi ise çok yaygın bir durum. Sektördeki birkaç sorundan bahsetmek gerekirse sağlık ve güvenlik genellikle ihmal edilir, işçilere mola verilmez ve suistimaller yaygındır. 

Temiz Giysi’nin haberine göre ise cinsiyet ayrımcılığı, şu anda giysilerin üretildiği tüm ülkelerde derinlere iniyor. Kadınlar sıklıkla sözlü ve fiziksel tacize ve cinsel tacize maruz kalmaktadır. Ayrıca gece geç saatlerde işten eve dönerken saldırıya uğrama veya tecavüze uğrama korkusuyla da çalışırlar.

Endonezyalı kadın çalışanlar, “fabrikadaki kızların erkek yöneticiler tarafından taciz edildiğini bildiriyor. Kızların üzerine geliyorlar, ofislerine çağırıyorlar, kulaklarına fısıldıyorlar, dokunuyorlar, parayla rüşvet veriyorlar ve eğer seks yapmazlarsa işten atmakla tehdit ediyorlar.”

Kadınlar, aile kurmaya karar verdiklerinde veya zaten aile kurduklarında da ayrımcılığa uğruyorlar. Bazı hazır giyim fabrikalarında, kadın başvuru sahiplerine evli olup olmadıkları veya çocuk sahibi olmayı planlayıp planlamadıkları sorulmaktadır. Bazı işverenler sadece evli olmayan ve çocuğu olmayan kadınları işe alır ve bazıları da her kadına çalışma süreleri boyunca çocuk sahibi olmamayı kabul ettiklerine dair bir belge imzalattırır. İşe alım aşamasında zorunlu testler çok yaygındır. Hamile kadınlar veya test yaptırmayı reddedenlerin işe alınmadığına dair kanıtlar vardır. İstihdam sırasında hamile kalan kadınlar bunu saklamaya çalışabilir, bu da genellikle doğum kusurlarına ve diğer çocuk bakımı sorunlarına yol açar. Hamile işçilerin karşılaştığı taciz, sözlü taciz, daha yüksek üretim kotaları, daha uzun çalışma saatleri ve oturmak yerine ayakta durmayı gerektiren vardiyalar gibi daha zor görevleri içerir.

görsel: Nayantara Parikh

Bunun yanısıra Türkiye’deki duruma gelecek olursak kadınların aynı şekilde ahlaki normların dayatmasıyla belirli sözlü veya fiziksel, hem eşcinsleri hem de karşı cins tarafından baskıya maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Başak Can’ın “İstanbul’da kadın hazır giyim işçilerinin cinsiyetçi işyerleri” adlı makalesinde makalenin ilgi çekici girişinde şu ifadelere yer verilmiştir: İşgücünün feminizasyonu, kadınların işgücü piyasalarına artan katılımı, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketiminde küresel düzeyde derin yapısal dönüşümleri yansıtan çok katmanlı bir süreçtir. Önemli bir katman, artan rekabet baskısı altında düşük ve orta gelirli ülkelerde yeni sanayi bölgelerinin ortaya çıkmasına neden olan üretimin küreselleşmesidir.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki küresel fabrikalarla ilgili bilimsel çalışmalar, kadın işçilerin uysallığı ve dövülebilirliği üzerine söylemlerin çoğaldığına işaret ediyor. Bu söylemler, yabancı sermayeyi bir ülkeye çekmek veya işgücünü disipline etmek için bir yönetim stratejisinin parçası olarak kullanılır. Araştırmalar, bu tür söylemlerin, kolayca çalıştırılabilen ve sömürülebilen “uysal üçüncü dünya kadınları” imajını yaratmayı amaçladığını gösteriyor. 

Bütün bu eşitsizliklere karşı Better Work – Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasındaki bir işbirliği – çalışma koşullarını iyileştirmek ve hazır giyim işletmelerinin rekabet gücünü artırmak için hazır giyim sektörünün tüm seviyelerini bir araya getirmiştir. Better Work yayınlandığı ilk günden dünyada 8 giyim üreticisi olan ülkeden 3 milyon işçinin verilerini bulunduruyor. Verilere göre giyim sektöründe çalışan kadınların bugün %79 oranında olduğunu görüyoruz. Ve genellikle 30 yaşın altında olduklarını görüyoruz. Birçoğu bir hazır giyim fabrikasında ilk resmi işlerine başlamak için göç etmiş kişilerden oluşuyor. Kadınlar, dikiş makinesi operatörleri ve üretim sürecindeki yardımcılar gibi vasıfsız, düşük değerli mesleklerde istihdam edilirken, erkeklerin daha yüksek ücretli işlerde ve liderlik pozisyonlarında istihdam edilmeleri ise daha olası görülüyor. Kültürel ve toplumsal cinsiyet normları nedeniyle, kadın işçiler işe alım sırasında ve işyerinde sıklıkla cinsel tacize maruz kalmakta ve ücretleri, çalışma koşulları, yan hakları (annelik koruması ve işten çıkarılma tehdidi,hamilelik durumu dahil) ve terfi söz konusu olduğunda sıklıkla ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. 

Cinsiyet Eşitliğinin Önündeki Engeller:

Mesleki Ayrım: Malesef dünya genelinde olduğu gibi tekstil sektöründe işçi alımında da fiziksel kapasite ve cinsiyet ayrımı gibi konulara göre işe alım ve pozisyon yönlendirmesi yapılmaktadır. Kadınların ve erkeklerin isteklerine, tercihlerine ve yeteneklerine ilişkin kalıp yargılar nedeniyle, işverenlerin kadın ve erkeklerin beceri ve tutumlarına ilişkin algıları etkilenir. Bu eğilim son yirmi yılda güçlendiği gözleniyor özellikle teknoloji gibi alanlarda ne yazık ki kadınların ikinci plana atıldığını gözlemliyoruz.

İşe alımda cinsiyete dayalı ayrımcılık: Hamilelik testleri ve doğum kontrol yöntemleri, Better Work ülke programlarında istihdama karşı bir koşul olarak nadiren kullanılsa da, hamileliğe dayalı ayrımcılığın daha incelikli biçimleri yaygındır. Buna ek olarak, Kamboçya ve Ürdün’de erkeklerin işe alımda genellikle klişeler nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını, örneğin hazır giyim sektörü işinin kadınların işi olduğu ve erkeklerin daha çok “sorun çıkaran” kişiler olduğuna dair önyargılar vardır.

Çalışma Saatleri: Giysi üretimi genellikle çok uzun saatler sürmesiyle karakterize edilir çalışma saatlerinin fazlalığı ailelerinde ve topluluklarında vakit geçiren kadınlar içinse ekstra bir yüktür.

Cinsel Taciz: Fabrikalardaki mesleki ayrımcılık ve teşvik sistemleri nedeniyle, küresel hazır giyim endüstrisinde cinsel taciz ne yazık ki yaygındır. Negatif kültürel normlar, mağdurların korkusu, işlevsel raporlama mekanizmalarının olmaması ve bu davranışı “normal” olarak görme eğilimi nedeniyle, cinsel taciz büyük ölçüde eksik bildirilmektedir. Ancak, gizli anketler sayesinde Better Work, görüştüğü işçilerin ortalama yüzde 36’sının fabrikalarında cinsel tacizle uğradığını ortaya çıkarmıştır.

Rol ve Mevkiler: Kadınlar, sektördeki toplam istihdam içindeki paylarına göre denetleyici rollerde önemli ölçüde yetersiz temsil edilmeye devam etmektedir.

Hamilelikle İlgili Prosedürler: Çoğu kontrat kadınları savunmasız bir hale getiren hamilelik prosedürleriyle dolu. Ne yazık ki çoğu yerde ve ülkede hamilelik ve emzirme izni gibi izinler bulunmamaktadır. 

Sendika Temsilciliğinde Kadın:Kadın işçiler fabrika düzeyinde giderek daha fazla temsilci olurken, hala eşit olarak temsil edilmiyorlar. Ayrıca, sendikadaki liderlik pozisyonları, konfederasyonlar ve federasyonlar hâlâ büyük ölçüde erkeklerin egemenliğindedir. Bu kısmen, yaygın olarak kabul edilen toplumsal cinsiyet ideolojilerinin yanı sıra, kadınların eve döndükten sonra çocuk bakımı sorumluluklarının çoğunu üstlenmelerinin beklendiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır ve bu da onları sendika temsilcisi olarak hizmet etmekten caydırmaktadır.

PANDEMİ SÜRECİNDEKİ DURUM:

“A STITCH IN TIME SAVED NONE: How Fashion Brands Fueled Violence in the Factory and Beyond” raporuna göre (geleneksel bir atasözü olan a “stitch in time saves nine” şu anlama gelmektedir: bir dikiş diğer dokuz dikişi kurtarır yani işini doğru yap ya da zamanında müdahale etki diğerlerini de kurtarabilesin. Raporun başlığı olan “a stitch in time saved none” ise “Bir dikiş hiçbirini kurtarmadı: Moda Markaları Fabrikada ve Ötesinde Şiddeti Nasıl Artırdı?” anlamına gelmektedir.) 

Kadınlar sosyal ve ekonomik katkılarda bulunuyorlar, ancak katkıları hala fark edilmiyor ve işveren temelli koruma ve kamu hizmetlerinin eksikliğinin gösterdiği gibi, küçümseniyor. Kadınların ailelerinde temel geçim kaynağı olarak rolleri de tanınmamaktadır, öyle ki ücretli emekleri sürekli olarak düşük ücretli olarak kalmıştır, düşük ücretli ve güvencesiz işlere itilmiştir ve işgücünün daralma dönemlerinde işsizliğe karşı daha savunmasızdırlar. Küresel markalar bunu, işgücü maliyetlerini düşük ve üretimi esnek tutmak için kendi avantajlarına kullanıyor; bu nedenle, hazır giyim üretiminde çalışan işçilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

COVID-19 salgını, küresel hazır giyim markalarının en büyük üretim üssü olan Asya’daki hazır giyim üretim ülkelerine ulaştığında, hükümetler Mart ve Mayıs 2020 arasında tam ve kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları arasında geçiş yaparken halk sağlığı ekonomik zorunlulukların önüne geçti. Asya gibi, küresel hazır giyim endüstrisinde olduğu gibi, ağırlıklı olarak birkaç belirli ihracata dayanan ülkelerde, küresel hazır giyim markaları için sipariş verme sürecinde olan birçok fabrikanın tam karantinaya rağmen çalışmasına izin verildi. Hükümetlerin kilidini açma zamanı geldiğinde, sektör ilk açılanlar arasındaydı.

Aynı zamanda, küresel Kuzey tüketici ülkelerindeki mağazaların ve büyük mağazaların hükümetin dayattığı kapanışlar nedeniyle, küresel hazır giyim markaları tek taraflı olarak karlarını korumak için harekete geçti ve milyarlarca dolarlık üretim siparişlerini hızla iptal etti. Birçok büyük giyim markası, başlangıçta zaten üretilmiş malları kabul etmeyi veya ödemeyi reddetti, bu da toplu işten çıkarmalara, işten çıkarmalara ve fabrika kapanışlarına neden oldu. Bununla birlikte, kamu baskısı nedeniyle, çoğu marka fonları yılın ilerleyen zamanlarına kadar serbest bırakmamasına ve bu ödemelerin gecikmiş ödemeler için işçilere aktarıldığına dair bir kanıt olmamasına rağmen, çoğu kişi ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı. American Eagle Outfitters, Bestseller, HEMA, JCPenney, Kohl’s ve Walmart gibi markalar, tamamlanan siparişler için tam ödeme yapma taahhüdünde bulunmadı. Bu ülkeler toparlanmaya ve ekonomileri yeniden açılmaya başlayınca, küresel Güney ülkelerinde düşük aşılama oranlarına sahip pandeminin devam etmesiyle talebe göre üretim yeniden başladı. Birçok küresel giyim markası, tedarikçiler için daha fazla kayıpla sonuçlanan derin indirimler talep ederek tedarikçileri ne kadar sıkıştırabileceklerini görme fırsatından yararlandı ve bu da bunları işçilere aktardı.

Hayatta kalmaları doğrudan veya dolaylı olarak sektördeki istihdama bağlı olan milyonlarca hazır giyim işçisi ve ailelerine gelince, bir halk sağlığı acil durumunun ortasında yaşanan ekonomik kriz, işçilerin yalnızca virüs tehdidiyle karşı karşıya kalmaları anlamına gelmiyordu; onlar da işlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Sağlık risklerine rağmen, çoğu işe geri dönmeye istekliydi ve kırsal kesimdeki evlerine çekilen birçok kişi, büyük kişisel masraflarla üretim merkezlerine geri döndü, ancak tedarikçiler işgücünü azaltmak için bir dizi taktik kullandığından hiçbir iş bulunamadığını gördü. Diğerleri, alıştıkları kötü çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini, üretim hedeflerinin arttığını ve ücretlerin düştüğünü görmek için işe döndüler. Her iki senaryoda da işçiler için tam veya kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında ödenmemiş ödenmemiş ücretler büyük bir sorundu – ve olmaya devam ediyor.